Skip to main content

Online trainingen voor fysiotherapeuten

Long COVID & Post COVID Syndroom

In de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut is een grote toename van het aantal patiënten met klachten, die ontstaan zijn na een COVID-besmetting. Bij één op de acht mensen houden deze klachten aan en heeft dit grote impact op het dagelijks leven. 
Tijdens deze boeiende online workshop wordt ingegaan op de pathofysiologie van COVID en het Post COVID syndroom aan de hand van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Er is een grote afwisseling tussen theorie en handvatten voor de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut.
Let op: deze online workshop is niet geaccrediteerd. Voor een geaccrediteerde cursus over COVID-19 wordt verwezen naar samenwerkingspartner Pro Education.    
Hanneke Muijen verzorgt deze cursus zelf in opdracht van Pro Education.

 • Doelgroepen:
  Fysiotherapeuten & Oefentherapeuten
 • Fysiek of online:
  Online
 • Startdatum:
  NNB
 • Aantal contacturen:
  3
 • Aantal deelnemers:
  5 tot 25
 • Geaccrediteerd:
  Nee
 • Kosten:
  € 45

Wist u dat al onze scholingen ook incompany aangeboden kunnen worden? Vraag naar de mogelijkheden!

Parkinson: de nieuwste inzichten

Parkinson is een ziekte van alle tijden, maar het aantal mensen met de ziekte van Parkinson neemt de laatste jaren fors toe. Wetenschappers waarschuwen zelfs voor een Parkinson-pandemie; zo schatten onderzoekers in dat het aantal mensen met de ziekte van Parkinson in 2040 tot wel 17 miljoen kan stijgen. Hier liggen vele factoren aan ten grondslag.
Tijdens deze online workshop wordt ingegaan op de pathofysiologie van Parkinson. Wat gebeurt er op hersenniveau èn elders in het lichaam, waardoor de Parkinson-specifieke klachten ontstaan? Wat zijn oorzaken en beïnvloedende factoren? Wat is het verschil tussen de ziekte van Parkinson en parkinsonismen? Welke parkinsonismen zijn er en hoe herken je ze?
Tijdens de scholing wordt een brug geslagen tussen theorie en praktijk, zodat de fysiotherapeut de opgedane kennis meteen kan toepassen in de praktijk.
Let op: Deze online workshop is niet geaccrediteerd.
Voor een driedaagse geaccrediteerde cursus over de ziekte van Parkinson wordt verwezen naar samenwerkingspartner Pro Education
Hanneke Muijen verzorgt deze cursus zelf in opdracht van Pro Education.

 • Doelgroepen:
  Fysiotherapeuten & Oefentherapeuten
 • Fysiek of online:
  Online
 • Startdatum:
  NNB
 • Aantal contacturen:
  3
 • Aantal deelnemers:
  5 tot 25
 • Geaccrediteerd:
  Nee
 • Kosten:
  € 45

Wist u dat al onze scholingen ook incompany aangeboden kunnen worden? Vraag naar de mogelijkheden!

Reuma: Van theorie naar praktijk

Ruim 2 miljoen mensen leven dagelijks met pijn, stijfheid en vermoeidheid door hun reumatische aandoening. Bij de meeste vormen van reuma zijn de klachten goed te behandelen. Dit kan op vele manieren en door verschillende zorgverleners. Tijdens deze workshop worden de highlights uit de voorhanden zijnde paramedische richtlijnen en stukken doorlopen, en er wordt geoefend met casuïstiek. De volgende richtlijnen komen aan bod:

 • KNGF Richtlijn Reumatoïde Artritis (2018) Plaatje Reuma
 • KNGF Richtlijn Artrose Heup-Knie (2017)
 • Aanbevelingen Fysiotherapie bij mensen met Axiale Spondylartritis
 • EULAR recommendations for patient education for arthritis patients (2015)

Daarnaast wordt tijdens de scholing ingegaan op het huidige medicatiebeleid bij reuma, en de relevante bijwerkingen, die belangrijk zijn voor het behandelproces van paramedici. Tijdens de interactieve workshop wordt met casuïstiek gewerkt, zodat de theorie vertaald wordt naar de eigen werksetting.
Let op: Deze online workshop is niet geaccrediteerd.
Voor een driedaagse geaccrediteerde cursus over reumatische aandoeningen wordt verwezen naar samenwerkingspartner Pro Education

 • Doelgroepen:
  Fysiotherapeuten & Oefentherapeuten
 • Fysiek of online:
  Online
 • Startdatum:
  NNB
 • Aantal contacturen:
  3
 • Aantal deelnemers:
  5 tot 25
 • Geaccrediteerd:
  Nee
 • Kosten:
  € 45

Wist u dat al onze scholingen ook incompany aangeboden kunnen worden? Vraag naar de mogelijkheden!

Fibromyalgie: Feit of fictie?

Fibromyalgie betekent letterlijk: 'pijn in bindweefsel en spieren’. Patiënten met fibromyalgie hebben chronisch last van pijn, stijfheid en vermoeidheid. Dit proces kan als zeer invaliderend ervaren worden. Het is voor veel zorgverleners een uitdaging om patiënten met deze aandoening adequaat te behandelen. In deze online workshop wordt ingegaan op de pathofysiologie en de mogelijke oorzaken van fibromyalgie. Daarnaast komt in het kort de diagnostiek aan bod. Uitgebreider wordt stil gestaan bij wetenschappelijke behandelmethoden, en natuurlijk tips voor de dagelijkse praktijk.
In één dagdeel ben je weer helemaal op de hoogte van de recente ontwikkelingen van fibromyalgie.
Let op: Deze online workshop is niet geaccrediteerd.

 • Doelgroepen:
  Fysiotherapeuten & Oefentherapeuten & Ergotherapeuten
 • Fysiek of online:
  Online
 • Startdatum:
  NNB
 • Aantal contacturen:
  3
 • Aantal deelnemers:
  5 tot 25
 • Geaccrediteerd:
  Nee
 • Kosten:
  € 45

Wist u dat al onze scholingen ook incompany aangeboden kunnen worden? Vraag naar de mogelijkheden!

Patiëntendossiers invullen: Hoe doe je dat?

De KNGF Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering in de praktijk

Het invullen van je patiëntendossiers, het blijft een heet hangijzer bij veel fysio- en oefentherapeuten.
In deze workshop train je de basisbeginselen van dossiervoering: hoe vul je je dossiers op de juiste manier zo kort en bondig mogelijk in? Wanneer is het goed genoeg? Hoe stel je SMART behandeldoelen? Hoe formuleer je de fysiotherapeutische diagnose in nieuwe stijl? Hoe rapporteer je SOEP op de juiste manier?
Tijdens de interactieve online workshop wordt de KNGF Richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering (2019) als leidraad gebruikt en wordt door gebruik van casuïstiek een vertaalslag gemaakt naar de praktijk.

Let op: deze online workshop is niet geaccrediteerd.
Voor een geaccrediteerde workshop over de KNGF Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering (2019) wordt verwezen naar samenwerkingspartner KNGF.  Hanneke Muijen verzorgt deze workshop zelf in opdracht van het KNGF.

 • Doelgroepen:
  Fysiotherapeuten & Oefentherapeuten
 • Fysiek of online:
  Online
 • Startdatum:
  NNB
 • Aantal contacturen:
  3
 • Aantal deelnemers:
  5 tot 25
 • Geaccrediteerd:
  Nee
 • Kosten:
  € 45

Wist u dat al onze scholingen ook incompany aangeboden kunnen worden? Vraag naar de mogelijkheden!