Ontwikkelen van zorgprogramma’s

CURA IN MOTIO ontwikkelt allerlei programma’s voor zorgverleners en organisaties met als doel de zorg efficiënter en eenduidiger te maken.

De zorgprogramma’s kunnen multidisciplinair of monodisciplinair van aard zijn.

Bekijk het overzicht van alle reeds ontwikkelde programma’s. Het is altijd mogelijk om zelf een verzoek in te dienen.