Onderwijs

Onderwijs aan studenten

Het is van groot belang dat studenten, ofwel aankomende zorgverleners, kennis hebben van de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.
CURA IN MOTIO verzorgt en ontwikkelt naar tevredenheid en met succes onderwijs voor hogescholen en erkende opleidingsinstituten. Tevens beoordeelt CURA IN MOTIO scripties , portfolio’s en schriftelijke examens.
Hieronder volgt een overzicht van alle reeds behandelde thema’s voor studenten.
Het is altijd mogelijk om zelf een thema in te dienen. CURA IN MOTIO ontwikkelt dan onderwijs op maat.

Portfolio studentenonderwijs

Onderwijs aan zorgverleners

Uit onderzoek en uit de praktijk blijkt dat zorgverleners te weinig kennis hebben van de zorgontwikkelingen en over de vakinhoud van chronische aandoeningen.
CURA IN MOTIO ontwikkelt en verzorgt scholing voor allerlei organisaties.
De scholing kan in de vorm van een college gegeven worden, maar ook als interactieve workshops voor de zorgverleners.
Hieronder staat een overzicht van alle reeds behandelde thema’s. Het is altijd mogelijk om zelf een thema in te dienen. CURA IN MOTIO ontwikkelt dan onderwijs op maat.

Portfolio zorgverlener onderwijs