Advies

Advies over samenwerking in de zorg

Door de toename van het aantal chronisch zieken met één of meer comorbiditeiten, is het van belang dat zorgverleners hun krachten bundelen. Uit de praktijk blijkt dat het een grote opgave is om efficiënt en effectief een samenwerkingsverband te ontwikkelen. Op basis van ruime ervaring en onderzoek heeft CURA IN MOTIO een stappenplan ontwikkeld, waarin zorgverleners in 12 stappen worden begeleid in het opzetten van een gedegen samenwerking. Dit stappenplan wordt in een cursus gepresenteerd. Daarbij geeft CURA IN MOTIO advies op maat aan nieuwe of reeds langer bestaande samenwerkingsverbanden.

Advies over verbetering van kwaliteit van zorg

Eén van de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg is dat steeds kritischer wordt gekeken naar het methodisch handelen van zorgverleners. Waar vroeger papieren dossiers grofweg werden ingevuld, wordt nu steeds kritischer naar het methodisch handelen gekeken. Zo is het geen uitzondering meer als praktijken een HKZ- of Pluskeurmerk willen halen. CURA IN MOTIO geeft in samenwerking met Zorg Zaken Groep advies over hoe het methodisch handelen verbeterd kan worden en hoe een dergelijk keurmerk gehaald kan worden.

Hanneke Muijen heeft reeds 2 artikelen gepubliceerd over samenwerken in de zorg. Deze kunt u vinden onder ‘Publicaties’.